De consument heeft het recht om een bemiddelingsopdracht binnen een periode van 14 kalenderdagen op te zeggen. Voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht kan de opdrachtgever gebruik maken van: 1) het modelformulier voor herroeping (zie onderstaand); ofwel 2) een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. 


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Onroerend Goed BV

Ondernemingsnummer 0629.845.348

Anjelierenstraat 12 - 3590 Diepenbeek

089/25.85.80 -www.onroerendgoedtekoop.be

[email protected]


Ik / Wij deel / delen u hierbij mede dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep/herroepen

Besteld op / ontvangen op

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) 

Datum:

 

Informatie nodig?

We helpen u graag verder!

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.